آهنگ علی یاسینی دورترین نزدیکMusicdel | موزیکدل


متن آهنگ علی یاسینی دورترین نزدیک

ﻣﻦ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ اﻣﺎ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻪ

ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻗﻮل دادم ﺑﻪ ﺧﻮدم

ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻴﻜﻨﻢ اﮔﻪ ازم ﺑﺮ ﺑﻴﺎد

اﮔﻪ ﻋﻜﺴﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﻴﺎد

اﮔﻪ وﺳﻄ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﺑﺮف ﺑﻴﺎد

دﻧﺒﺎﻟﺖ دﻧﻴﺎرو ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻢ

رﻓﺘﻪ ی ﺑﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

ﻧﺸﻮﻧﺘﻮ از ﻛﻰ ﺑﮕﻴﺮم

ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ رﻓﺘﻰ ﻛﺠﺎ از ﭘﻴﺶ ﻣﻦ

دور ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻦ

ﻧﺬار ﺗﻮرو از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮن

دﻧﺒﺎﻟﺖ دﻧﻴﺎرو ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻢ

رﻓﺘﻪ ی ﺑﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

ﻧﺸﻮﻧﺘﻮ از ﻛﻰ ﺑﮕﻴﺮم

ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ رﻓﺘﻰ ﻛﺠﺎاز ﭘﻴﺶ ﻣﻦ

دور ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻦ

ﻧﺬار ﺗﻮرو از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮن

ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺘﺶ ﻛﻨﻰ دﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﺮده رو

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺧﻮدت ﻃﻠﺒﻜﺎرم ازت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮﻣﻮ

ﺗﻮ ﺧﺮاﺑﺶ ﻛﺮدی وﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺴﺎزم ﭘﻠﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ رو

ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ رو ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ و دﻳﮕﻪ ﻧﺮو

دﻧﺒﺎﻟﺖ دﻧﻴﺎرو ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻢ

رﻓﺘﻪ ی ﺑﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

ﻧﺸﻮﻧﺘﻮ از ﻛﻰ ﺑﮕﻴﺮم

ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ رﻓﺘﻰ ﻛﺠﺎ از ﭘﻴﺶ ﻣﻦ

دور ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻦ

ﻧﺬار ﺗﻮرو از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮن

دﻧﺒﺎﻟﺖ دﻧﻴﺎرو ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻢ

رﻓﺘﻪ ی ﺑﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

ﻧﺸﻮﻧﺘﻮ از ﻛﻰ ﺑﮕﻴﺮم

ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ رﻓﺘﻰ ﻛﺠﺎ از ﭘﻴﺶ ﻣﻦ

دور ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻦ

ﻧﺬار ﺗﻮرو از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮن


آهنگ علی یاسینی دورترین نزدیکMusicdel | موزیکدل


[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
[ پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403 ] [ 10:34 ] [ تیتر نوشت ]
نام :
ایمیل :
آدرس وب سایت :
متن :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) =D> :S
کد امنیتی : ریست تصویر